Wysokość odszkodowania OC

Wiele osób uważa, że wysokość odszkodowania – http://www.ceranek.pl/specjalizacja/odszkodowania/ – , które zostało wypłacone była zbyt niska. Tymczasem większość z nas nie zna swoich praw w tym zakresie, a potem narzeka. Ogólnie można wyróżnić dwa sposoby naprawienia szkody: poprzez przywrócenie stanu poprzedniego albo poprzez wypłatę odpowiedniej sumy pieniędzy. Co do zasady, wybór ten należy do poszkodowanego. …