Z jakością i stylem w gastronomii

Z jakością i stylem w gastronomii

Sprzęt dopełniający wyposażenia cukierni, sklepów oraz restauracji musi dawać pewność, że produkty chronione są w adekwatny sposób, a długotrwała eksploatacja nie odbije się negatywnie na funkcjonowaniu oraz wyglądzie maszyny. Sprzęty takie jak lady cukiernicze, czy regały chłodnicze często umykają uwadze konsumentów. Stanowią one dla nich standardowe dopełnienie przestrzeni gastronomicznej, to ich brak lub niedopasowanie zwraca …