Ultradźwięki mają ogromne zastosowanie w różnych dziedzinach. Jedną z nich stał się przemysł, gdzie badania ultradźwiękowe zaczęły być wykorzystywane do wykrywania wad materiałów i ich ogólnej oceny. Dzięki tej technice możemy wykryć chociażby pęknięcia w materiale. Dane są rejestrowane w sposób komputerowy, dzięki czemu otrzymujemy czytelne dane i informacje o stanie badanego materiału. Najnowsze techniki zastosowania ultradźwięków pozwalają na jeszcze dokładniejsze badanie struktury niż ma to miejsce w przypadku starszych metod ultradźwiękowych lub metod radiograficznych. Warto zwrócić także uwagę, że oprócz większej dokładności badań, nowoczesne techniki pozwalają przeprowadzać badania znacznie szybciej.

Oprócz wykrywania pęknięć badania ultradźwiękowe pozwalają wykrywać między innymi erozję, opalację czy korozję. Jest to proces, który pomaga zapobiegać awariom urządzeń mających różne zastosowanie.

Metoda badań ultradźwiękowych jest stosowana także przy pomiarach grubości materiałów i pomiaru naprężeń w elementach maszyn. Dzięki tej metodzie możemy sprawdzić zarówno wymiary elementów, jak ich sprężystość, gęstość czy budowę molekularną. Ma ona zastosowanie zarówno do metali jak i elementów niemetalowych, np. gumy czy szkła.