Liczby mówią same za siebie – ilość rozwodów nieubłaganie rośnie. Sytuacja ta jest niezwykle traumatyczna dla dzieci, które najmocniej przeżywają rozstanie rodziców, ale również dość kosztowna. Jak przedstawia się cennik rozwodu w Wyszkowie w 2019 roku?

Dlaczego tyle kosztuje postępowanie rozwodowe?

Dla wielu osób znaczny koszt rozprawy unieważniającej małżeństwo jest związany z kosztem wynajęcia prawnika, a w tym wypadku trudno o jedną, ściśle określoną stawkę. Wszystko bowiem zależy od stopnia skomplikowania sprawy, ale również wielkości miasta. Im większa miejscowość, tym większy koszt. Szukając osoby, która poprowadzi rozwód w Wyszkowie, należy liczyć się z kwotą kilku tysięcy złotych. I choć dla znacznej części społeczeństwa może to być bardzo duży wydatek, w dużych aglomeracjach miejskich rekordziści mogą życzyć sobie nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych!

Koszta nie tylko w kancelarii adwokackiej, ale również w sądzie

rozwód Wyszków

O ile stawka za wynajem pełnomocnika reprezentującego nas w sądzie różni się od stopnia skomplikowania sprawy, miasta, a także prestiżu kancelarii, o tyle prościej sytuacja kształtuje się na przykładzie opłaty sądowej, która jest stała i wynosi 600 zł. Uiszczana wraz z pozwem w kasie konkretnego sądu lub przelewana na wskazany rachunek bankowy. Rodzi się jednak pytanie, decydując się na rozwód w Wyszkowie, kto będzie ponosił wszelkie koszta sądowe? Gdy okaże się, że winnym rozpadu małżeństwa jest jeden z małżonków, wówczas to on zostanie obarczony odpłatnościami sądowymi. Dotyczy to nie tylko wydatków poniesionych za wniesienie pozwu, ale równie pozostałych czynności, jak np. powołanie biegłego. Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy sąd oddali powództwo, wtenczas kosztami procesu obciążony jest powód. A gdy zostanie wydany wyrok bez orzekania o winie to pozwany będzie miał obowiązek zwrócić powodowi 150 zł (300 zł dołoży sąd, pozostałe 300 zł jest rozdzielane po równo na obie strony).

Koszta mogą wzrosnąć!

Jak się jednak okazuje, ceny mogą diametralnie wzrosnąć! Bez znaczenia pozostanie wtedy wielkość miejscowości, w której się odbędzie postępowania, albowiem zarówno rozwód w Wyszkowie, jak i w wielkomiejskiej Warszawie może wynosić bagatela 2000 zł zamiast obecnych 600 zł! Z takim pomysłem wyszło Ministerstwo Sprawiedliwości, tłumacząc podwyższenie kosztów rosnącą inflacją. Póki co, ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Trwają czynności związane z opiniowaniem projektu. Niemniej jednak, może okazać się, że nowelizacja ustawy zostanie uchwalona już w 2019 roku.