Mówiąc o szkoleniach organizowanych przez firmę zazwyczaj mamy na myśli przede wszystkim te z nich, w których uczestniczą osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie. Na szkolenia wysyłani są jednak również pracownicy działu HR, okazuje się bowiem, że zarówno rekrutacja pracowników, jak i ocena ich kompetencji może dziś opierać się na zupełnie nowych zasadach, które warto poznać.

Zdecydowana większość osób zatrudnionych w dziale HR potrafi już oceniać proste testy pracownicze i z pewnością słyszała o sposobach oceny poziomu kadry menedżerskiej takich, jak choćby ocena 360 stopni. W zdecydowanej większości przypadków mamy jednak do czynienia z wiedzą, której brakuje systematyzacji, stąd też uzupełnianie informacji tego typu, wzbogacanie ich o przykłady i pozwalanie szkolonym przekonać się o tym, jak powinna wyglądać profesjonalna rekrutacja pracowników jest bardziej niż wskazane.

Oczywiście, szkolenia dla pracowników działu HR są zdecydowanie droższe niż klasyczne szkolenia pracownicze, trudno jednak nie zgodzić się z tym, że mamy do czynienia z propozycjami wartościowymi. Zarówno testy pracownicze nowej generacji, jak i metody oceny kadry takie, jak ocena 360 lun 180 stopni mogą poprawić poziom usług świadczonych przez firmę. Mówimy zatem o inwestycji, która przynosi duże zyski.