odszkodowania

Wiele osób uważa, że wysokość odszkodowania - http://www.ceranek.pl/specjalizacja/odszkodowania/ - , które zostało wypłacone była zbyt niska. Tymczasem większość z nas nie zna swoich praw w tym zakresie, a potem narzeka. Ogólnie można wyróżnić dwa sposoby naprawienia szkody: poprzez przywrócenie stanu poprzedniego albo poprzez wypłatę odpowiedniej sumy pieniędzy.

Co do zasady, wybór ten należy do poszkodowanego. Jednak w przypadku, gdy best online casino koszt naprawienia szkody byłby zbyt wysoki lub byłoby to zbyt utrudnione, poszkodowany może domagać się tylko rekompensaty finansowej. W większości wypadków, Polacy wolą gotówkę, której nie trzeba wydać na naprawę auta. Firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na wypłatę, ale najpierw rzeczoznawca ogląda uszkodzenia. Jeśli szkody są niewielkie, nbso firma często rezygnuje z tego prawa. Natomiast wstępną wycenę wartości szkody określa się wtedy np. na podstawie zdjęć, opisu przesłanego przez osobę poszkodowaną. Właśnie ta wstępna wycena jest często nieadekwatna do sytuacji, ale można ją negocjować.

Oczywiście trzeba w tym momencie przestawić sensowne argumenty. Przykładowo, można żądać, aby w kosztorysie uwzględniono nie zamienniki wymaganych do naprawy części, lecz ich oryginały. Można powołać się na to, że zastosowanie zamienników obniży wartość samochodu.