Założenie własnej firmy transportowej wiąże się z wieloma wymaganiami i procedurami. Nie wystarczy kupić kilka samochodów, zatrudnić kierowców i pozyskać zlecenia. Najpierw trzeba dopełnić formalności. Każdy przedsiębiorca, który planuje wykorzystać posiadane samochody w celach zarobkowych, musi najpierw przejść przez proces uzyskania licencji. Jest ona niezbędna do wykonywania transportu drogowego na terenie naszego kraju, a jej uzyskanie wiąże się z kilkoma wymaganiami.

Gdzie ubiegać się o licencję?

transport krajowy

Pierwsze, co musimy sobie powiedzieć w sprawie licencji na wykonywanie transportu drogowego to kwestia tego, gdzie w ogóle się o nią ubiegać? Otóż za wydawanie tego typu licencji odpowiedzialny jest starosta, pod którego podlega siedziba przedsiębiorcy. Jeżeli spełnimy wszystkie wymagania i normy, to właśnie starosta udziela nam licencji na okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż lat 50 - to na jak długo otrzymamy licencję, zależeć będzie od tego, co zawarliśmy we wniosku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać licencje?

Jak już wcześniej wspominaliśmy, licencja na transport krajowy wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych wymagań. Pierwszym z nich jest wymóg, aby osoby odpowiedzialne za prowadzenie działalności gospodarczej spełniały warunki dobrej reputacji. Czym jest wymóg dobrej reputacji? Jest to nic innego jak niekaralność. Jeżeli więc żaden z zarządców nie został nigdy skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo związane ze złamaniem prawa dotyczącego wykonywania zawodu, nie mamy się czego obawiać. Drugim z wymogów jest posiadanie przez przynajmniej jednego zarządcy przedsiębiorcy certyfikatu kompetencji zawodowych. Ponadto wszystkie środki transportu, czyli pojazdy samochodowe, które mają zostać wykorzystane w transporcie krajowym muszą spełniać normy dopuszczenia do ruchu publicznego, wymagane do uzyskania przeglądu. Na koniec pozostaje nam kwestia finansowa, czyli wykaz wiarygodności finansowej, czyli zdolności podjęcia się prowadzenia działalności gospodarczej w ramach transportu krajowego. Podstawą do uzyskania takiej zdolności są środki finansowe, którymi przedsiębiorstwo dysponuje. Na pierwszy samochód do transportu wystarczy majątek w wysokości 9 tysięcy euro. Na każdy kolejny przypadnie dodatkowe 5 tysięcy euro. Jak widać transport drogowy to branża działająca ściśle według litery prawa, dlatego zakładając własną działalność w tym sektorze, musimy się liczyć z tego typu wymogami. Każda profesjonalna firma transportowa obsługująca transport krajowy musi przez to przejść.