Perspektywa posiadania prywatnych ochroniarzy wydaje się bardzo atrakcyjna, co objawia się dużą popularnością tego typu usług. Z tego powodu firma ochroniarska może znaleźć zatrudnienie w różnych miejscach – decydują się na nią banki, sklepy, galerie handlowe, a nawet bary czy publiczne urzędy. Jeśli istnieje zwiększone ryzyko kradzieży, zamieszek czy włamań, kilku fachowych ochroniarzy wystarczy, aby stłumić kryminalne zapędy drobnych przestępców.

Uprawnienia firm ochroniarskich

OchroniarzeNależy zawsze mieć na uwadze, że firma ochroniarska to nie policja, ale prywatna działalność, która podlega prawu tak samo, jak inni obywatele. Ochroniarze nie mogą bez przyczyny doprowadzać do sytuacji, w których naruszona zostanie nietykalność cielesna danej osoby. Do rękoczynu może jednak dojść w przypadku agresji delikwenta, konieczności samoobrony lub upartej odmowy opuszczenia lokalu bądź dostosowania się do jego zasad. Większość ochroniarzy, których zatrudniają godne zaufania firmy ochroniarskie, jest odpowiednio wyposażona do takich zadań, często posiadając nawet lekkie kamizelki kuloodporne.

Rzecz jasna, bardzo ważna jest także komunikacja, która pozwala na dobrze skoordynowane, efektywne działania pracowników takiej agencji. Używając nadajników lub krótkofalówek, profesjonaliści są w stanie maksymalnie zoptymalizować swoje patrole i inne rutynowe obowiązki, a w razie konieczności wykazać się ogromną efektywnością w łapaniu i obezwładnianiu osoby naruszającej prawo.

Dlaczego warto wynająć firmę ochroniarską?

Istnieje wiele powodów, przez które firma ochroniarska, jaką ją jest np. Juwentus wydaje się być jednym, słusznym rozwiązaniem dla tak licznych przedsiębiorstw. Jednym z nich jest fakt, że w razie kradzieży nigdy nie ma się gwarancji, że utracone towary do nas powrócą – nie zawsze pokrywa je także ubezpieczenie. Niezabezpieczone placówki automatycznie stają się łatwiejszym celem, przez co mimowolnie sprowadzają się do grup zwiększonego ryzyka pod względem rabunków, rozbojów i innych wykroczeń, które bezpośrednio szkodzą takim przedsiębiorstwom.